Freelance Pastor

Steeds opnieuw kom ik mensen tegen die nog wel iets hebben met het geloof maar eigenlijk niets meer met de kerk. Die ontmoetingen zijn er nogal eens bij het overlijden van een ouder die nog wél iets met de kerk heeft.

Soms hebben deze mensen, die nog wel iets met geloof hebben, maar niets meer met een kerk, zich ook laten uitschrijven uit een kerkelijke gemeente.

Toch gebeuren er ook dán verdrietige of pijnlijke dingen, waarbij de ondersteuning van iemand helpend kan zijn. Dat hoeft dan niet altijd een psychiater, psycholoog of maatschappelijk werker te zijn. Maar het moet vooral iemand zijn die een eindje wil meelopen in het proces van verwerking. Dat kan ook een vriend of vriendin zijn.

Maar wanneer God of geloof een woordje gaat meespreken in dat proces van verwerking is het fijn dat er iemand is die daarvan af weet en daar begrip voor heeft.

Mijn praktijk heb ik opgestart:

  • voor wie hulp zoekt in een verwerkingsproces na het overlijden van iemand die dierbaar was
  • voor wie zelf ziek is en daarmee in de knoop komt
  • voor wie iemand wil hebben die meeloopt in een proces van afscheid nemen en sterven
  • voor wie te maken krijgt met scheiding, verlating, beperking en niet alleen door zo’n verdrietig of pijnlijk proces wil gaan
  • voor wie iemand wil in de begeleiding van  belangrijke momenten in het leven, zoals geboorte, huwelijk en jubilea